top of page

DIRECT ACCESS TO SKI RESORTS

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Rezervujte si 2-lôžkovú izbu / 2 noci za 49€ a získajte 50% zľavu na celodenný vstup pre 2 osoby do Aquaparku Tatralandia za 23€.

 

1+1 osoba zadarmo, vstup typu celodenný (bez saunového sveta), ktorý zahŕňa všetky vonkajšie a vnútorné bazény a tobogány, v rámci ich prevádzkovej doby. Nezahŕňa vstup do saunového sveta, ktorý si môžete dokúpiť osobitne počas Vášho pobytu v Aquaparku Tatralandia. Cena je platná v danej akcii pre všetky vekové kategórie klientov bez kumulovania a kombinovania ďaľších zliav a akcií.

 

Akcia je platná v termíne od 11/05/2015 do 15/06/2015.

Rezerwuj dwu-osobowy pokój / 2 noce za € 49 i otrzymasz 50% zniżki na wstęp całodniowy dla 2 osób do Aquaparku Tatralandia w cenie € 23.

 

1 osoba + 1 za darmo, wstęp całodniowy (bez świata saun), który zawiera wszystkie kryte i odkryte baseny i zjeżdżalnie w ramach swojego czasu dostępności. Nie obejmuje to wstęp do świata saun, które można kupić specjalne podczas pobytu w Aquaparku. Cena ważna w akcji dla wszystkich grup wiekowych klientów bez kumulacji i łącząc inne zniżki i akcje.

 

Promocja jest ważna w okresie od 11.05.2015 do 15.06.2015.

 

Book a two-bed room / 2 nights for € 49 and get 50% discount on all-day entry for 2 persons to the Aquapark for € 23.

 

1 person + 1 free, all-day entry type (without sauna world), which includes all outdoor and indoor pools and water slides within their opening time. It does not include admission to the sauna world that you can buy a special during your stay in Aquapark. Price valid in the action for all ages of clients without cumulation and combining other discounts and shares.

 

The action is valid in the period from 11.05.2015 to 15.06.2015.

 

Book a two-bed room / 2 nights for € 49 and get 50% discount on all-day entry for 2 persons to the Aquapark for € 23.

 

1 person + 1 free, all-day entry type (without sauna world), which includes all outdoor and indoor pools and water slides within their opening time. It does not include admission to the sauna world that you can buy a special during your stay in Aquapark. Price valid in the action for all ages of clients without cumulation and combining other discounts and shares.

 

The action is valid in the period from 11.05.2015 to 15.06.2015.

bottom of page